Hloubětínská 700

Informace pro prvňáčky- školní rok 2016/2017

Milé děti, vážení rodiče, ani se tomu nechce věřit, že jsou to už 2 měsíce, co jsme se všichni těšili na prázdniny a na dovolené. Čas však zastavit nelze, a proto přichází pro budoucí prvňáčky ta dlouho očekávaná chvíle prvního školního dne.

slavnostní zahájení vašeho prvního školního dne proběhne ve čtvrtek 1. září 2016.

   Sejdeme se před budovou základní školy až tak 10 minut po 8. hodině (nechoďte prosím dříve, před školou se shromažďují starší žáci a vzniká zbytečný chaos).

   V 8,15 hod. přivítají děti jejich paní učitelky spolu se žáky 8. a 9. ročníků a vedením školy a všichni se společně přesuneme do tříd. Po krátkém seznámení a uvítání dětí proběhnou třídní schůzky rodičů – po tuto dobu budou děti v péči vychovatelek školní družiny. Po skončení třídních schůzek Vám paní vychovatelky děti přivedou a předají ve vestibulu školy. První školní den pro děti tím skončí.

   Na třídních schůzkách se rodiče dozvědí vše podstatné, co je potřeba k zvládnutí prvních školních dnů, včetně stálého rozvrhu hodin, chodu školní jídelny a školní družiny.

 

Provizorní rozvrh hodin v prvních dnech školního roku:

Čt          1. 9.               8,15 – 8,45 až 9,00

Pá         2. 9.                8,00 – 9,40

Po         5. 9.                8,00 – 10,45              

Út          6. 9.               8,00 – 10,45              

od St     7. 9.               stálý rozvrh    

 

Po skončení vyučování převezmou přihlášené děti paní vychovatelky ŠD.

           

I když do 1. září nějaký čas zbývá, přesto prosíme rodiče, aby pomalu začali zvykat děti na pravidelnější režim – ranní vstávání, pravidelné jídlo, střídání aktivit a odpočinku. Je to o prázdninách určitě náročné, ale vše je potom snadnější – pro dítě, pro Vás,  ale i pro učitele.

Přeji všem hezký zbytek léta, ještě stojí za to užít si ho. Načerpejte sílu a energii do dalších dnů.

 

Hana Maláčková, zást. řed. školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví