Hloubětínská 700

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

na Veselé školičce někteří rodiče požádali o to, abychom znovu zveřejnili pomůcky pro prvňáčky a některé další informace.

V příloze proto naleznete návrh pomůcek a Desatero toho, co by měl umět prvňáček. Toto desatero je návrh  MŠMT.

S dalšími pomůckami počkejte na první třídní schůzku, která proběhne hned 1.den nového školního roku po seznámení se s dětmi. Informace o tom, jak bude probíhat první školní den, budou zveřejněny na webových stránkách školy v druhé polovině srpna.

 

Přeji všem krásné poslední prázdniny jako předškoláčci, další už budou patřit školákům.

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví