Hloubětínská 700

Informace k objednávání stravy

Informace k objednávání stravy v objednávkovém boxu nebo po internetu.

Vážení rodiče,

ve školní jídelně je zaveden objednávkový systém s možností výběru ze dvou druhů jídel. Objednávání /výběr/ a odhlašování obědů lze uskutečnit v objednávkovém boxu umístěném ve vestibulu školy nebo nově prostřednictvím internetu v aplikaci i.Stravné na www.strava.cz  - číslo zařízení 3488, kde naleznete další pokyny, podrobnosti a návody k použití aplikace.

Podklady pro registraci k přístupu a přihlášení uživatele /uživatelské jméno, heslo/ obdržíte v kanceláři ŠJ. Uživatelské jméno je příjmení a jméno malými písmeny bez mezer a diakritiky, heslo je datum narození bez mezer. Heslo lze následně kdykoliv změnit po přihlášení do systému v sekci nastavení uživatele ve funkci heslo.

Po proběhnutí platby na následující měsíc je strávník automaticky přihlášen ke stravování /oběd č. 1/. V boxu nebo prostřednictvím internetu je prováděn pouze případný výběr jídla  uvedeného na 2. místě /oběd č. 2/ nebo odhlášení oběda. U objednávkového boxu je nutné postupovat dle pokynů, po ukončení potvrdit změnu a odhlásit se i v případě, kdy žádné změny prováděny nebyly. Od boxu je nutné odcházet vždy až v době, kdy již není karta na monitoru.

Funkce JÍDELNÍČKY v aplikaci stravné pro zobrazení jídelníčku slouží i pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele. Na webových stránkách školy již jídelníčky zveřejňovány nebudou.

Jitka Synková, vedoucí ŠJ

V Praze dne 9. září 2010

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví