Hloubětínská 700

Informace k objednávání stravy

Informace k objednávání stravy v objednávkovém boxu nebo po internetu.

Vážení rodiče,

ve školní jídelně je zaveden objednávkový systém s možností výběru ze dvou druhů jídel. Objednávání /výběr/ a odhlašování obědů lze uskutečnit v objednávkovém boxu umístěném ve vestibulu školy nebo nově prostřednictvím internetu v aplikaci i.Stravné na www.strava.cz  - číslo zařízení 3488, kde naleznete další pokyny, podrobnosti a návody k použití aplikace.

Podklady pro registraci k přístupu a přihlášení uživatele /uživatelské jméno, heslo/ obdržíte v kanceláři ŠJ. Uživatelské jméno je příjmení a jméno malými písmeny bez mezer a diakritiky, heslo je datum narození bez mezer. Heslo lze následně kdykoliv změnit po přihlášení do systému v sekci nastavení uživatele ve funkci heslo.

Po proběhnutí platby na následující měsíc je strávník automaticky přihlášen ke stravování /oběd č. 1/. V boxu nebo prostřednictvím internetu je prováděn pouze případný výběr jídla  uvedeného na 2. místě /oběd č. 2/ nebo odhlášení oběda. U objednávkového boxu je nutné postupovat dle pokynů, po ukončení potvrdit změnu a odhlásit se i v případě, kdy žádné změny prováděny nebyly. Od boxu je nutné odcházet vždy až v době, kdy již není karta na monitoru.

Funkce JÍDELNÍČKY v aplikaci stravné pro zobrazení jídelníčku slouží i pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele. Na webových stránkách školy již jídelníčky zveřejňovány nebudou.

Jitka Synková, vedoucí ŠJ

V Praze dne 9. září 2010

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví