Hloubětínská 700

Informace o práci speciálního pedagoga ve škole

Vážení rodiče a další zájemci,

ve škole byla od 1.9.2017 zřízena v rámci šablon MŠMT fuknce speciálního pedagoga. Je jím p. Mgr. Martina Havelková, která v této funkci pracuje na půl úvazku vedle své náplně třídní učitelky 4.B. V přiloženém souboru si můžete přečíst její náplň práce a zjistíte, s čím se na ni můžete obrátit.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví