Hloubětínská 700

Informace o práci speciálního pedagoga ve škole

Vážení rodiče a další zájemci,

ve škole byla od 1.9.2017 zřízena v rámci šablon MŠMT fuknce speciálního pedagoga. Je jím p. Mgr. Martina Havelková, která v této funkci pracuje na půl úvazku vedle své náplně třídní učitelky 4.B. V přiloženém souboru si můžete přečíst její náplň práce a zjistíte, s čím se na ni můžete obrátit.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví