Hloubětínská 700

Informace o práci speciálního pedagoga ve škole

Vážení rodiče a další zájemci,

ve škole byla od 1.9.2017 zřízena v rámci šablon MŠMT fuknce speciálního pedagoga. Je jím p. Mgr. Martina Havelková, která v této funkci pracuje na půl úvazku vedle své náplně třídní učitelky 4.B. V přiloženém souboru si můžete přečíst její náplň práce a zjistíte, s čím se na ni můžete obrátit.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví