Hloubětínská 700

Informace k novému šk. roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, jako každý rok, i letos se opakuje situace, kdy se prázdniny chýlí ke svému závěru a mílovými kroky se blíží září a s tím i nástup do školy do nového školního roku.

Končí období sladkého nicnedělání, nových zážitků, zkušeností, lotrovin a nastává období práce, ale také i jiných nových zážitků a zkušeností. Myslím, že hodně rodičů už netrpělivě vyhlíží začátek školního roku v domnění, že jejich ratolestem opět nastane období jakéhosi řádu. Učitelé naopak vyhlížejí začátek školního roku s obavami, jak ty naše ratolesti zase zprvu nebudou mít řád žádný …. Stále opakující se písnička.

 

   Pro budoucí prvňáčky to ale neplatí. Ti určitě nedočkavě přerovnávají a prohlížejí svoje nové školní pomůcky, zatímco ti starší úpěnlivě hledí na kalendář s nadějí, že na 1. září připadne přinejmenším konec světa. Alen není třeba zoufat – již v říjnu bude opět pár volných dní. A kdyby to nestačilo, za 10 měsíců jsou tady zase ty velké prázdniny….

 

   A co se ve škole dělo o prázdninách?

   První, čeho si (doufáme) všimnete, jsou nové dveře a nově natřené zárubně v přízemí budovy. Byly zde ošklivé, vyspravované a hlavně tmavé dveře. Nyní zde jsou světlé opravené dveře s dekorem dřeva, zárubně jsme zvolili bílé vzhledem k barvám šatních dvířek.

   Další vylepšení prostředí je ve školní jídelně. Bylo odstraněno zbývající dřevěné ostění na dvou zbývajících stěnách a obložení sloupů uprostřed jídelny. Zde nás překvapilo, jak jsou sloupy hezké bez nepěkného obložení a také že jsou kulaté. Jídelna prokoukla a zesvětlila.

   Největší investicí letošního léta je dosud probíhající oprava plochých střech nad částí školy, kde je žákovská kuchyňka, šatny u tělocvičny a nad celou tělocvičnou. Střechy jsou zateplovány a hlavně opraveny tak, aby do prostor nezatékalo.

   Podobnou investicí by měla během podzimu být oprava oplocení školy. Jak asi všichni víte, zídka oplocení kolem celé školy se rozpadá a je potřeba ji dát do pořádku. Přesný termín zahájení oprav dosud nevíme.

   V celé budově školy byla jako každý rok umyta všechna okna, do 2 učeben pořízeny nové lavice, některé učebny byly vymalovány.

 

   Co jiného nás i vás čeká od září?

   Ke konci minulého školního roku jsme zkušebně zavedli elektronickou žákovskou knížku (EŽK). Současně fungovala i papírová ŽK. Od letošního školního roku bude pouze EŽK pro žáky od 2.tříd. Pro prvňáčky a jejich rodiče povedou paní učitelky i papírovou verzi notýsků, aby se děti mohly chlubit babičkám a ostatním příbuzným známkou či obrázkem. Přesto vstup do EŽK bude rodičům prvňáčků umožněn, protože přes EŽK probíhá komunikace a zapisují se do ní různé informace.  

 

Nezbývá mi nic jiného, než popřát žákům a rodičům rozvážné pedagogy, pedagogům rozvážné rodiče a hlavně nám všem přeji pohodový a klidný nový školní rok 2016/2017!

 

Na nový školní rok je snad vše připraveno.

 

Hana Maláčková, zást. řed. školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví