Hloubětínská 700

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu

Vážení rodiče,


pokud chcete zbývající částu (3 400,- Kč) za Lyžařský výcvikový kurz uhradit bankovním převodem, je to možné.

Číslo školního účtu: 2000936369/0800.

Variabilní symbol: 14.

Do poznámky prosím NEZAPOMEŇTE uvést JMÉNO ŽÁKA !!

Termín doplacení je do konce listopadu.

 

Děkuji. Jaroslav Skoumal

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví