Hloubětínská 700

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu

Vážení rodiče,


pokud chcete zbývající částu (3 400,- Kč) za Lyžařský výcvikový kurz uhradit bankovním převodem, je to možné.

Číslo školního účtu: 2000936369/0800.

Variabilní symbol: 14.

Do poznámky prosím NEZAPOMEŇTE uvést JMÉNO ŽÁKA !!

Termín doplacení je do konce listopadu.

 

Děkuji. Jaroslav Skoumal

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví