Hloubětínská 700

Informace

Uzavření kanceláře školní jídelny

Ve dnech středa 10. ledna - pátek 12. ledna 2018 bude kancelář školní jídelny uzavřena. Vedením a zastupováním je v nutných případech pověřena paní Petříčková, vedoucí kuchařka. Je nezbytné nosit s sebou k výdeji čipy, náhradní stravenky nebudou vydávány.

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví