Hloubětínská 700

Hodiny angličtiny paní učitelky Červenkové

Práce žáků 7.A a 8.A

Každý rok se žáci v hodinách angličtiny seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Žáci 7. A a 8. A v letošním školním roce aspoň pomyslně navštívili Británii. Jejich úkolem bylo vybrat si téma, které následně zpracovali. Na výběr měli např. z těchto témat: Vikingové, Buckinghamský palác a Winsdor, Oxford a Cambridge, Olympijské hry v Londýně atd. Jak se svého úkolu zhostili, můžete posoudit sami.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví