Hloubětínská 700

Hloubětínská nota

Žáci soutěžili v Hloubětínské notě

Dne 28.11.2019 proběhl na škole již 3. ročník soutěže Hloubětínská Nota. Letos se zúčastnilo celkem 9 skupin, které byly rozděleny do dvou kategorií. Mnozí soutěžící doprovázeli svůj pěvecký výkon hrou na hudební nástroje či tancem. O doprovodný program se postaral školní sbor pod vedením pana učitele Tomáše Johancsíka.

     V první kategorii se na prvním místě s písní Hlídač krav umístili žáci z 2.A – J. Moravec a E. Patočková. Ve druhé kategorii zvítězili žáci 5.C ve složení M. Hrdý, V. Rybníčková, J. Ott s písní Srdce nehasnou. Slavnostní vyhlášení proběhlo v úterý 3.12., při kterém byli všichni zúčastnění oceněni a přebrali si zasloužené ceny.

 

                                                                                                                                           Milena Mírná 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví