Hloubětínská 700

HALLOWEEN se školní družinou

Poslední říjnový večer se kolem školy potloukala spousta podivných postav. Co se to děje? Aha, II., IV. a V. oddělení pořádá halloweenskou party.

            Po přivítání a krátkém ujasnění pravidel jsme se mohli vrhnout
na program, který na nás čekal. Začali jsme rozdělením do dvojic, ve kterých jsme obcházeli stanoviště rozmístěná po chodbách naší školy. Stanovišť bylo celkem 9 a vyzkoušeli jsme si např. prolézt pavučinou, vylovit oko nebo strefit do terče. Když se nám podařilo zvládnout všechna stanoviště, získali jsme indicie, které nás navedly na místo s odměnou. Kdo měl hotovo, vyrobil si mumii, aby nemusel dlouho čekat na ostatní.

            Když už odměnu za stanoviště našli všichni, přesunuli jsme se do jídelny, kde na nás čekala výborná večeře. Někteří si s občerstvením opravdu vyhráli a mimo výbornou chuť jsme mohli obdivovat i perfektní vzhled a skvělé nápady.

            Po večeři jsme si zahráli tradiční halloweenské bingo a pak se začali ukládat
do spacáků. Na některé odvážlivce čekala ve sklepě ještě strašidelná cesta. A pak už jsme se nechali pohádkou ukolébávat ke spánku.

 

Kateřina Jansová

HALLOWEEN se školní družinou
HALLOWEEN se školní družinou

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví