Hloubětínská 700

Evropský projekt "Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů"

1. ledna 2006 na naší škole odstartoval projekt „Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Rozvoj vzdělávání žáků se speciálními potřebami a zkvalitněn Cílem projektu je:
- pomoci dětem, které mají vzdělávací a výchovné problémy
- prohloubit integraci žáků se speciálními potřebami
- pomoci při integraci cizincům a dětem etnických skupin
- nabídnout aktivity pro trávení volného času
- pomoci dětem, které mají zájem o zlepšení školního prospěchu
- zkvalitnit vzdělávání pedagogů s důrazem na potřeby výše uvedených skupin žáků

Klíčové aktivity realizace projektu:
- program poskytující speciální péči je zaměřen na skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- program osobní asistence je zaměřen na děti, které potřebují v době vyučování osobní asistenci
- program doučování je pro děti, které si chtějí zlepšit svůj školní prospěch
- program dalšího vzdělávání pedagogů reflektuje současné potřeby vzdělávání učitelů v souvislosti s tvorbou Školního vzdělávacího programu
- program zvyšování počítačové gramotnosti podporuje aktivní používání ICT jako jedné z nejdůležitějších kompetencí žáka v získávání informací v současné době

Partnery naší školy jsou ZŠ Chvaletická, Speciální škola Mochovská a Občanské sdružení při ZŠ Lehovec.

Kontakty:
ZŠ – ústředna - 281 867 071 / hospodarka@zshloubetin.cz
vedoucí projektu - 720 386 358 / j.novakova@zs-chvaleticka.org
ředitelka školy - 281 862 104 / reditelna@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví