Hloubětínská 700

Evropský projekt "Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů"

1. ledna 2006 na naší škole odstartoval projekt „Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Rozvoj vzdělávání žáků se speciálními potřebami a zkvalitněn Cílem projektu je:
- pomoci dětem, které mají vzdělávací a výchovné problémy
- prohloubit integraci žáků se speciálními potřebami
- pomoci při integraci cizincům a dětem etnických skupin
- nabídnout aktivity pro trávení volného času
- pomoci dětem, které mají zájem o zlepšení školního prospěchu
- zkvalitnit vzdělávání pedagogů s důrazem na potřeby výše uvedených skupin žáků

Klíčové aktivity realizace projektu:
- program poskytující speciální péči je zaměřen na skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- program osobní asistence je zaměřen na děti, které potřebují v době vyučování osobní asistenci
- program doučování je pro děti, které si chtějí zlepšit svůj školní prospěch
- program dalšího vzdělávání pedagogů reflektuje současné potřeby vzdělávání učitelů v souvislosti s tvorbou Školního vzdělávacího programu
- program zvyšování počítačové gramotnosti podporuje aktivní používání ICT jako jedné z nejdůležitějších kompetencí žáka v získávání informací v současné době

Partnery naší školy jsou ZŠ Chvaletická, Speciální škola Mochovská a Občanské sdružení při ZŠ Lehovec.

Kontakty:
ZŠ – ústředna - 281 867 071 / hospodarka@zshloubetin.cz
vedoucí projektu - 720 386 358 / j.novakova@zs-chvaleticka.org
ředitelka školy - 281 862 104 / reditelna@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví