Hloubětínská 700

Družina v září

Družina v září

                                    Září

Tématické týdny:  2. - 6. 9.         Seznamování

                              9. - 13. 9.       Zážitky z prázdnin

                             16. - 20.9.       Bezpečně do školy

                             23. - 27.9.       Draci

 

11. 9. Filmové představení

24. 9. Drakiáda (informace v notýsku)

 

Anna Veslá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví