Hloubětínská 700

Družina v únoru

Co nás čeká v únoru

Ú N O R

Tematické týdny:    3. – 7.2.   Zdravé tělo

                            10. – 14.2.   Masopustní veselí

                            17. – 21.2.   Jedeme na hory

                                 

4.2. Bruslení /Fl, 15 dětí/

11.2. Bruslení /Fl, 15 dětí/

13.2. Karneval v ŠD

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky.

 

24.2. – 28.2. JARNÍ PRÁZDNINY

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD na jarní prázdniny, učiňte tak u vychovatelek do 13.2.2020.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví