Hloubětínská 700

Družina v říjnu

Co nás čeká v říjnu

Ř Í J E N

Tematické týdny:     30.9.   -     4.10.   Moje rodina

                                    7.     -   11.10.   Život v lese

                                  14.     -   18.10.   Podzimní plody

                                  21.     -   25.10.   Doba rytířů

                                  28.9.  -     1.11.   ČR

 

7. – 11.10. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

9.10. – zahájení lekcí plavání pro přihlášené děti

15.10. – soutěž v poznávání podzimních plodů na zahradě

17.10. – divadelní představení /Be – max.15 dětí/

22.10. – vyprávění maltézského rytíře

23.10. – výlet do kovárny /Be – max.15 dětí/

24.10. účast na vzpomínkovém aktu

 

Plánujeme filmové představení – podle nabídky kina.                       

 

29. a 30. 10. – podzimní prázdniny

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD na podzimní prázdniny, učiňte tak
do 18.10. u vychovatelek ŠD.

       

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví