Hloubětínská 700

Družina v prosinci

Co nás čeká v prosinci

P R O S I N E C

Tematické týdny: 2. –   6.12.    Andělé

                           9. – 13.12.    Vánoční ozdoby

                          16. – 20.12.    Slavíme vánoce

                                  

3.12.  Divadelní představení

5.12.  Mikuláš v ŠD

9. – 13.12. Zdobení vánočních stromečků před třídami ŠD

9.12. Výstava betlémů

19.12. Vánoční posezení v ŠD / cukroví, malý dárek do losování /

 

Od 23.12 do 5.1. jsou vánoční prázdniny.

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD ve dnech 23., 27., 30., 31.12., 2. a 3.1. učiňte tak u vychovatelek do 6.12.2019.

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví