Hloubětínská 700

Družina v listopadu

Co nás čeká v listopadu

L I S T O P A D

Tematické týdny: 4. –    8.11.    Ať žijí duchové

                          11. –  15.11.    Smysly

                          18. –  22.11.    Podzimní tvoření

                          25. –  29.11.    Proměny v přírodě

 

6.11. lampionový průvod pro přihlášené děti

12.11. divadelní představení (Be, max. 15 dětí)

19.11. podzimní tvoření

25.11. výlet – výrobna svíček (Be, max. 15 dětí)

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina                   

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví