Hloubětínská 700

Družina v listopadu

Co nás čeká v listopadu

L I S T O P A D

Tematické týdny: 4. –    8.11.    Ať žijí duchové

                          11. –  15.11.    Smysly

                          18. –  22.11.    Podzimní tvoření

                          25. –  29.11.    Proměny v přírodě

 

6.11. lampionový průvod pro přihlášené děti

12.11. divadelní představení (Be, max. 15 dětí)

19.11. podzimní tvoření

25.11. výlet – výrobna svíček (Be, max. 15 dětí)

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina                   

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví