Hloubětínská 700

Družina v lednu

Co nás čeká v lednu

LEDEN

Tematické týdny:  6. - 10.1. Tři králové

                            13. - 18.1. Veselá zima

                            20. - 24.1. Eskymáci

                            27. - 31.1. Společenské hry

 

13.1. – 17.1. sběr starého papíru

14.1. bruslení (Fl, 15 dětí)

16.1. divadelní představení – Divadlo Gong (Be, 15 dětí)

21.1. království železnic (Be, 15 dětí)

28.1. divadelní přestavení – Divadlo S+H (Be, 15 dětí)

30.1. projektový den v ŠD – Zdravé tělo

 

31.1. pololetní prázdniny

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD na pololetní prázdniny, učiňte tak do 23.1. u vychovatelek ŠD.

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví