Hloubětínská 700

Družina v březnu

Co nás čeká v březnu

B Ř E Z E N

Tematické týdny:  2. – 6.3.   Skládání z papíru

                            9. – 13.3.   Zvířata na statku

                           16. – 20.3.   Jaro na zahrádce

                            23. – 27.3.  Barvy jara

 

9. – 13.3. sběr starého papíru                                       

24.3. divadelní představení (Be, 15 dětí)

26.3. divadelní přestavení (Be, 15 dětí)

Plánujeme návštěvu filmového představení.

 

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví