Hloubětínská 700

Drakiáda

V sobotu 22.9. jsme se s dětmi a rodiči sešli u rybníka na Kejřově mlýně, kde jsme společně pouštěli draky.

Počasí se nám velice vydařilo. Bylo krásně větrno, takže se všem podařilo draka zvednout do vzduchu. Vítr byl chvilkami tak silný, že nám i někteří draci uletěli. Na konci děti dostaly za úspěšné létaní s draky malou odměnu a diplom za účast.  Akci jsme si užili.

               Nikola Vořechová

 

ŠD drakiáda 2018
ŠD drakiáda 2018
ŠD drakiáda 2018

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví