Hloubětínská 700

Doporučené pomůcky pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

přesto, že prázdniny ještě nepřeskočily do své druhé poloviny, uvádím v příloze seznam doporučených pomůcek. není třeba se nijak znekojovat, upřesnění či požadavky jednotlivých p. učitelek se dozvíte na prvních třídních schůzkách.

Přeji dětem krásné prázdniny.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví