Hloubětínská 700

Doplňující informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

věnujte pozornost následujícím doplňujícím informacím, které se vztahují k zápisu do 1. tříd: 

 

 

a) podle zákona je nutno využít pouze soukromou datovou schránku, ne tedy např. datovou schránku zaměstnavatele
b) v zájmu jednoduššího odevzdávání materiálů středeční termíny prodlouženy: 8:00-18:00 hod.
c) uvažujete- li o odkladu (a zatím Vám chybí "papír" z poradny, jejíž režim je omezen současnou situací), odevzdejte za své dítě běžnou přihlášku a napište na ni "Čekáme na odklad"

 

 

 

vedení školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví