Hloubětínská 700

Dobrovolný návrat dětí I.stupně - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Reakce na vaše otázky k rozdělení skupin a další dotazy.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se k dobrovolnému návratu do školy od 25. 5. 2020 přihlásilo téměř 150 dětí, není v našich silách reagovat na Vaše dotazy individuálně.

Tady jsou naše odpovědi na vaše otázky:

  1. Na základě čeho byly vytvořeny skupiny žáků?

a)Na základě pokynů MŠMT – „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2020/2021“ především pak : „Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. „ (Zveřejněno na našich webových stránkách 4.5.2020).

b) Na základě vašich požadavků, které jste vyjádřili v anketě školy.

         2) Proč naše dítě nemá svoji učitelku či učitele?

             Protože každý učitel může mít pouze jednu skupinu – její vytvoření viz otázka 1.

  1. Jaké děti jsou ve skupině našeho dítěte?

Každý zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání svého dítěte. (Zákon 536/2004 Sb. – školský zákon). O ostatních dětech tedy informace neposkytujeme, neumožňuje nám to zákonná norma.

  1. Naše dítě je ve skupině dopolední výuka a odpolední skupina.  Nyní jsme se rozhodli, že do odpolední družiny chodit nebude. Lze to?

Ano, zůstává ve skupině a do odpolední skupiny nepůjde. Písemně nám tuto skutečnost oznamte.

  1. Proč si máme přihlašovat obědy, nejsou přihlášeny automaticky?

Veškeré obědy byly odhlášeny. Nemůžeme přihlašovat obědy za vás. Pokud je chcete dítěti přihlásit, učiňte tak prosím do pátku 22.5.2020 prostřednictvím webové aplikace - strava.cz (jako když si za normální situace vybíráte oběd 1 nebo 2) nebo kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Jitku Synkovou tel.:281 867 473, jidelna@zshloubetin.cz

  1. Budou mít děti roušky?
  1. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se  roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  (Pokyny MŠMT…)
  2. Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) . (Pokyny MŠMT …)

Tato podmínka  je prostorách naší školy velice obtížná, třídy nejsou tak velké!

  1. Chtěli bychom naše dítě přeřadit do jiné skupiny z důvodu ……. . Můžete nám vyhovět?

Ne, skupiny jsou sestaveny tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům (Pokyny MŠMT a anketa rodičů). Změny ve skupinách již nelze provádět.

  1. Jsou ve skupině žáci různých tříd a ročníků?

Ano, avizovali jsme tuto skutečnosti již při zveřejnění ankety. MŠMT s touto skutečností i počítalo:„Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.“ (Pokyny MŠMT…) Důvodem jsou podmínky pro vytvoření skupin (Pokyny MŠMT, anketa rodičů).

 

 

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví