Hloubětínská 700

DIVADELNÍ FESTIVAL ŠD

Konec ledna byl pro družinu ve znamení divadla.

Nejprve jsme měli tematický týden Divadlo, kde jsme si povídali, jak se chovat v divadle, jaká divadla známe či jaké divadelní zážitky máme za sebou. Stihli jsme však také začít cvičit divadelní představení, se kterým vystoupíme na festivalu celé družiny.

            Trocha trénování, spousta přeřeknutí a zapomenutých vět a hlavně velká nervozita. Konečně přišel den D – Divadelní festival ŠD.

            Každé oddělení si připravilo známou pohádku s originálním zpracováním. Nejprve se představili prvňáci – I. oddělení s pohádkou Boudo, budko a III. oddělení s příběhem O veliké řepě. Následovalo hudební zpracování Červené Karkulky od IV. oddělení a vystoupení s písničkou O perníkové chaloupce od V. oddělení. Druhé oddělení zachránilo krásnou slečnu v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků a VI. oddělení se popralo s vlkem v pohádce O neposlušných kůzlátkách.

            Všechna představení byla zábavná, zajímavá a originální – přesně tak jak to má být. Výkony herců byly výborné a zábavy pro diváky bylo dost.

            Děkujeme všem hercům za krásný divadelní zážitek a těšíme se na podobnou akci.

 

Kateřina Jansová

Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD
Divadelní festival ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví