Hloubětínská 700

Den Země na ZŠ Hloubětínská

Na naší škole opět proběhl Den Země.

Ve čtvrtek 26. 4. jsme se zúčastnili oslav Dne Země na Rajské zahradě. Letos jsme představili svět českých  brouků a připravili jsme si malý kvíz pro děti.

Zároveň jsme měli vystavené tzv. hmyzí hotely, které vyráběly děti na přírodovědném a ekologickém kroužku na naší škole.

Na den pálení čarodějnic jsme pořádali další ročník přespolního běhu. Počasí se na rozdíl od loňského deštivého roku mimořádně vydařilo, svítilo sluníčko a bylo i příjemné teplo. Děti běžely po družstvech terénem v okolí Hořejšího rybníka a na šesti stanovištích plnily nejrůznější úkoly. Soutěžilo se ve 2 kategoriích, a to 6.-7.ročník a 8.-9.ročník. Vítězové byli sladce odměněni.

A nakonec ještě krátce k výtvarné a fotografické soutěži ke Dni Země. Téma bylo Místo, kde žiji a soutěžící se tématu zhostili často netradičním a pozoruhodným způsobem, ať už to byla kategorie výtvarná nebo fotografie, všude při pohledu na jednotlivá díla jsem si říkal: „Nezáleží na tom jak drahé a dokonalé máš nástroje, ať je to fotoaparát nebo štětec a barvy, ale na tom, jak se na svět díváš a jak ho pojmeš svým srdcem.“ A před vystavenými díly jsem si uvědomil, že jejich tvůrci mají srdce opravdu velké.

 

Mario Serpionov

Originál příspěvku v příloze

 

Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18
Den Země 18

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví