Hloubětínská 700

Den Země 2016

Tak jako již poněkolikáté,i letos se na naší škole pořádá Den Země.

              Byla vyhlášena výtvarná soutěž. Žáci mohou soutěžit v kategoriích 1. a 2. stupeň. Odevzdali nám nejen nádherné obrázky v různých rozměrech a technikách, ale i krásné a zajímavé 3D práce. V současné době je po chodbách školní budovy naaranžovaná výstava a děti mají možnost práce vyhodnotit a dát hlas svému favoritu.

            Taktéž se bude konat 3. ročník přespolního běhu ke Dni Země, kde žákovské hlídky budou nejen běhat, ale také plnit rozličné úkoly sportovně branného a přírodovědného charakteru. Vítězové budou odměněni.  Termín běhu je 22. 4. 2016, a to opět v prostorách u Hořejšího rybníka (Kejřák) v době od 9 do 13 hodin.

           Zúčastníme se také Dne Země na Rajské zahradě, který se pořádá 21.4.2016 a kde naše škola bude mít svůj stánek.      

Mário Serpionov   

Den Země

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví