Hloubětínská 700

Den otevřených dveří očima deváťáků

Dne 12. března se na naší škole konal Den otevřených dveří. Byl pořádán pro rodiče a jejich děti, které mají nastoupit do prvních ročníků. Akce se zhostili deváťáci s pomocí paní učitelky Braunové.

  Tato událost probíhala celé dopoledne a v roli průvodců po škole se vystřídala většina žáků deváté třídy. Ostatní vítali příchozí rodiče a děti a jiní zase seděli u stolu, kde byly ukázány všemožné školní materiály. Jednalo se o učebnice, sešity, školní kroniky, které mají na naší škole tradici a jsou vedeny dlouhou dobu nebo třeba školní časopisy. Nejvíce rodičů dorazilo v brzkých dopoledních hodinách. Dokonce nestačilo ani šest připravených dvojic a museli se zapojit další. Postupem času sice přicházelo méně a méně lidí, ale práce bylo i tak dost. Příchozí měli možnost nahlédnout do učeben a podívat se na část výuky v jednotlivých hodinách. Největší zájem byl samozřejmě o první třídy, někteří se však dostali i na druhý stupeň. Rodiče měli pochopitelně spoustu dotazů a my jim na všechny trpělivě odpovídali a vysvětlovali i malé detaily, které se týkají naší školy.

Celá událost rychle utíkala a pár žáků se v průvodcovství doslova vyžívalo, a tak není divu, že se jim nechtělo zpět na běžnou výuku. Po skončení zbývalo jen uklidit vystavené pomůcky a jít na zasloužený oběd.

Sice jsme byli na konci celého programu unavení, ale myslím, že se této akce účastnili všichni s chutí i radostí. To bylo vidět i na rodičích a budoucích prvňáčcích, vždyť někteří se zdrželi i kolem dvou hodin a poznali většinu míst na škole.

Určitě mluvím za všechny deváťáky, když řeknu, že jsme si celou akci užili a vyzkoušeli si další činnost, která se nám může v budoucnu hodit.

 

Zapsal Otto Kembický, 9.A

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví