Hloubětínská 700

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy a další

chtěla bych Vás pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 14.března od 8,00 do 12,3,5 a při kterém si můžete prohlédnout školu, vybavení, nahlédnout do výuky apod.

Školou vás provedou žáci vyšších ročníků, kteří také zodpoví většinu vašich otázek, případně se můžete obrátit se svými dotazy na vedení školy.

 

Jste zváni!

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví