Hloubětínská 700

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 se konal v naší škole Den otevřených dveří.

S tímto způsobem komunikace mezi veřejností a školou máme velmi dobrou zkušenost. Jde o efektivní a funkční nahlédnutí do školního prostředí.

Zájemci (zvláště rodiče budoucích prvňáčků) si mohli prohlédnout odborné učebny, navštívit výuku ve třídách či získat informace, které je zajímaly.

Jejich průvodci byli žáci 7. – 9. ročníku, kteří se svého úkolu zhostili s úžasnou profesionalitou. Nejenže provázeli, ale také velmi erudovaně odpovídali na dotazy. A samozřejmě upozorňovali např. na vydávání školního časopisu Kachlíkárna, na činnost Školního parlamentu či různé aktivity školy. 

 

                                                                                           Ivana Braunová

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví