Hloubětínská 700

Den matek v ŠD

Den matek

V neděli 10. května oslavily všechny maminky svůj svátek. Děti z I. oddělení školní družiny přichystaly maminkám sladké překvapení, nepečený dort z piškotů, zakysané smetany a ovoce.

Některé děti zahrály maminkám i divadlo.

I když je školní družina uzavřená, dětem je na každý týden nabídnuta činnost k vyplnění volného odpoledne. Doma již děti kreslily obrázky k barvám jara, vyráběly velikonoční výzdobu a čarodějnice, plánovaly svoje výlety do přírody, zamýšlely se nad ochranou planety Země, pozorovaly život v trávě.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví