Hloubětínská 700

Další info ze školy v přírodě - 2.turnus

Vážení rodiče,

na základě úžasných komentátorských schopností p.učitelky Havelkové vás mohu prostřednictvím web.stránek informovat o dění ve škole v přírodě.

Tedy včera i do Chřibské dorazily bouřky a přeháňky, ale přesto se od 2.tříd v noci uskutečnila stezka odvahy - všcihni jsou odvážní, zvládli ji.

Dnes dopoledne všechny třídy vyrazily do lesa.

K obědu bude španělský ptáček, k večeři kuře na paprice - myslím, že všichni přijedou těžší......

Bohužel se objevily vši (problém současnosti), všem byly tedy umyty preventivně hlavy prostředkem proti vším. Tak snad to bude v pořádku...

Odpoledne budou opět hry, soutěže, zábava.

 

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví