Hloubětínská 700

Čipy do školní družiny - prvňáci

Vydávání čipů pro prvňáky

Vážení rodiče prvňáčků,

čipy určené k vyzvedávání dětí ze školní družiny, které jste si v červnu objednali, vám budu předávat oproti záloze 100,- Kč/čip ve čtvrtek 29. 8. 2019

od 7:00 do 8.00 hod a od 14:00 do 15:00 hod ve vrátnici ZŠ.

                                                                                                          Anna Veselá

                                                                                                      vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví