Hloubětínská 700

Čipy do školní družiny pro prvňáčky

Vážení rodiče,

čipy určené k vyzvedávání dětí ze školní družiny, které jste si v červnu objednali, vám budu předávat oproti záloze, 100,- Kč/ čip, ve středu 2. 9. od 7:00 do 8:00 hodin v chodbě u šatních skříněk.

 

Vzhledem k tomu, že budete vstupovat do budovy školy, je nutné mít nasazenou roušku.

 

                                                                          Anna Veselá

                                                                     vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví