Hloubětínská 700

Celodružinová soutěž v poznávání podzimních plodů

Výsledky v soutěži poznávání podzimních plodů

V úterý 15.10 jsme si prověřili naše znalosti a soutěžili v poznávání plodů, které nám přináší podzim. Soutěže se zúčastnila všechna oddělení. Prvňáčci byli ve skupince s žáky ze čtvrtých tříd, kteří jim pomáhali zapisovat odpovědi. Obrázky byly rozmístěny po celé školní zahradě, tak jsme se u hry také pěkně proběhli. Výsledky soutěže nás mile překvapily, zjistili jsme, že většina z nás zná plody podzimu perfektně. Už se těšíme na další soutěže.

Ivana Bečvářová 

 

Více fotek ve fotogalerii.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví