Hloubětínská 700

Celodenní výlet do Kutné Hory

V sobotu 11. března jsme jeli autobusem na výlet do Kutné Hory.

Autobus nám hradilo MV ČR z Projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“.

Po vystoupení z autobusu jsme krátkou procházkou došli ke Chrámu sv. Barbory, kterým nás provedla paní průvodkyně. Poslechli jsme si legendu o založení města a sv. Barboře, patronce havířů, prohlédli si celý chrám. Poté jsme ještě zašli do kaple Božího těla. Z terasy jsme si prohlédli sluncem zalité město, vinice, Jezuitskou kolej.

Od Chrámu sv. Barbory jsme se vydali procházkou k Vlašskému dvoru. V hotelu byl pro nás přichystán výborný oběd.

Po obědě nás čekali ve Vlašském dvoře průvodci, aby nás seznámili s mincířskou dílnou, kde se razily pražské groše. Prohlédli jsme si královskou kapli a část královského paláce. Po hodinové prohlídce nastal čas se vydat na zpáteční cestu k autobusu, který nás odvezl zpátky před budovu základní školy.

Výlet se všem moc líbil.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví