Hloubětínská 700

ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pondělí 29. dubna v čase podvečerním se sešli učňové čarodějnického řemesla u základní školy, aby složili čarodějnickou zkoušku ukončenou předáním vysvědčení.

Učni byli přezkoušeni z maskování, letu na koštěti, znalosti bylin a koření, přeříkání zaříkávadla, hledání předmětů.

Po náročném zkoušení postupně navštívili cvičnou kuchyňku, aby doplnili síly ohřátým párkem s chlebem. Ve školní jídelně si ještě zazpívali několik písní.

 

Vychovatelky ŠD

čarodějnice ŠD
čarodějnice ŠD
čarodějnice ŠD
čarodějnice ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví