Hloubětínská 700

ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 26. dubna v čase podvečerním

se sešli učňové čarodějnického řemesla na zahradě základní školy, aby složili čarodějnickou zkoušku ukončenou předáním vysvědčení.

Učni byli přezkoušeni z maskování, letu na koštěti, znalosti bylin, rozčarování obrázku, přeříkání zaříkávadla a chystání lektvarů.

Po náročném zkoušení se všichni sešli u ohně, aby doplnili síly opečeným špekáčkem s chlebem a zazpívali si několik písní.

 

Vychovatelky ŠD

čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví