Hloubětínská 700

ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 26. dubna v čase podvečerním

se sešli učňové čarodějnického řemesla na zahradě základní školy, aby složili čarodějnickou zkoušku ukončenou předáním vysvědčení.

Učni byli přezkoušeni z maskování, letu na koštěti, znalosti bylin, rozčarování obrázku, přeříkání zaříkávadla a chystání lektvarů.

Po náročném zkoušení se všichni sešli u ohně, aby doplnili síly opečeným špekáčkem s chlebem a zazpívali si několik písní.

 

Vychovatelky ŠD

čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD
čarodějnice v ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví