Hloubětínská 700

BURZA KROUŽKŮ - 7.9.2016

Burza kroužků, které ve školním roce 2016/2017 mají zájem provozovat na naší škole externí subjekty, se uskuteční ve středu 7.9.2016 od 16,30 do 17,30 hod v přízemí školy (vestibul, jídelna). Nabízíme přehled některých z nich, včetně doby konání:

 FbŠ Bohemians - florbal: pondělí a středa 15,30 - 17,00 hod;

 Gymnastika pro děti: pondělí 17,00 - 18,00 hod;

 BLK Slavia Praha - basket: úterý a pátek 15,00 - 16,00 hod;

 Kidsport - judo: středa 13,30 - 15,30 hod;

 Věda nás baví: středa 15,00 -16,00 hod; viz také přiložený soubor

 Taneční kroužek: čtvrtek 15,30 -16,30 hod;

 Rytmik dětem: nabídka kroužků - viz přiložený soubor;

 JŠ Libere: nabídka angličtiny - viz přiložený soubor.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví