Hloubětínská 700

BURZA KROUŽKŮ - 7.9.2016

Burza kroužků, které ve školním roce 2016/2017 mají zájem provozovat na naší škole externí subjekty, se uskuteční ve středu 7.9.2016 od 16,30 do 17,30 hod v přízemí školy (vestibul, jídelna). Nabízíme přehled některých z nich, včetně doby konání:

 FbŠ Bohemians - florbal: pondělí a středa 15,30 - 17,00 hod;

 Gymnastika pro děti: pondělí 17,00 - 18,00 hod;

 BLK Slavia Praha - basket: úterý a pátek 15,00 - 16,00 hod;

 Kidsport - judo: středa 13,30 - 15,30 hod;

 Věda nás baví: středa 15,00 -16,00 hod; viz také přiložený soubor

 Taneční kroužek: čtvrtek 15,30 -16,30 hod;

 Rytmik dětem: nabídka kroužků - viz přiložený soubor;

 JŠ Libere: nabídka angličtiny - viz přiložený soubor.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví