Hloubětínská 700

Budoucí prvňáci - obsah schůzky 15. 6. 2020

Vážení rodiče,

pokud jste se nemohli zúčastnit schůzky rodičů budoucích prvňáčků, tady je stručný přehled obsahu schůzky: 

 

Pan ředitel J. Horníček informoval o plánované rekonstrukci školy a s ní spojeným provozem budovy o prázdninách. Veškerá jednání, která budete potřebovat se školou projednat, nejprve avizujte na emailu: info@zshloubetin.cz

 

Dále informoval o průběhu přijímacího řízení, které stále ještě probíhá. Z tohoto důvodu nejsou zatím děti rozdělné do tříd. 

 

První školní den se děti sejdou před budouvou školy cca v 8.30 (přesný čas bude ještě upřesněn). Paní učitelky si děti odvedou do tříd (rodiče jsou přítomni). První den bude 1 vyučovací hodina. Po ní odcházejí děti do školní družiny a rodiče se zúčastní první třídní schůzky s třídní učitelkou. Tam se dozví konkrétní informace o rozvrhu, potřebných pomůckách atd. Na stálý rozvrh si děti budou postupně navykat - tzn. první týden nebude výuka do 11.40, ale bude krácena. 

Děti první den přijdou s aktovkou, dostanou učebnice a pracovní sešity. 

 

Na naší škole se učí matematika prof. Hejného.Stručně ji představila paní učitelka Dlubalová. 

 

 

Co by děti měly umět, než nastoupí do první třídy: 

- oritentovat se v číselné řadě 1 - 5

- porovnávat (čeho je více a čeho je méně)

- oritentovat se v prostoru (vlevo, vpravo...)

- zvládnout sluchovou analýzu (počáteční hláska slova)

- mít správný úchop tužky, uvolněné zápěstí (nepřetahovat při vybarvování obrázků)

- pokud má dítě logopedické vady - docházejte na logopedické nápravy

 

Ke konci prázdnin zvykejte děti na pravidelný režim. 

 

Veškeré informace ke školní družině a školní jídelně dostali rodiče od vedoucí vychovatelky Anny Veselé a vedoucí školní jídelny paní Jitky Synkové. Najdete je na našich webových stránkách. 

 

První školní den je velká událost v rodině, vyhraďte si tento den jen pro své dítě. Neberte s sebou mladší děti, které nejsou školou povinné. 

Těšíme se na nový školní rok a na budoucí prvňáčky!

zaměstnanci školy 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví