Hloubětínská 700

Bubnování ve škole

Ve dnech 4. – 5. ledna u nás na škole proběhlo bubnování.

 Akce se zúčastnily všechny třídy naší školy z 1. i 2. stupně. Děti se nejprve dozvěděly historii vzniku bubnů. Potom se seznámily s jednotlivými druhy bubnů. Následně si vyzkoušely, jak se na jednotlivé bubny hraje. Hrály v rytmech afrických i amerických domorodců. Velmi je to bavilo a nadšeně hrály i zpívaly do rytmu.

Mgr. Monika Němečková

bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017
bubnování 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Mikuláš 2017
Děti zdraví