Hloubětínská 700

Bruslení v ŠD

Družinové bruslení

V tomto roce se družinové bruslení neslo ve znamení „do třetice všeho dobrého i zlého.“

Na ledovou plochu u CČM jsme se totiž vypravili celkem třikrát.

Poprvé jsme se na led vydali v úterý 14.1. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a nám nic nebránilo užít si krásné odpoledne na bruslích.

Druhé bruslení jsme uskutečnili 4.2.,taktéž v úterý. Tentokrát už to s počasím bylo poněkud složitější. Dopoledne pršelo a ještě kolem poledne nebylo jasné, zda se bruslení uskuteční. Nakonec však vysvitlo sluníčko a nic nám nebránilo vydat se bruslit. Jenže ejhle, na ledě byla vrstva vody. Led klouzal ještě mnohem víc než normálně, tudíž jsme to tentokrát měli trochu dobrodružnější.

Do třetice jsme vyrazili na kluziště opět v úterý, 11.2. Tentokrát nám počasí přálo ještě méně. Během bruslení to ještě šlo, foukal sice vítr, ale mezitím prosvitovalo sluníčko. Jakmile jsme však opustili ledovou plochu a začali se přezouvat, zvedl se vítr a bylo jasné, že se žene nějaká přeháňka. Během zpáteční cesty jsme prošli větrem i chumelenicí. Všichni jsme však v pořádku došli zpátky do školy, kde jsme se úspěšně rozehřáli.

Bruslení jsme si moc užili a těšíme, až si ho v příštím roce zopakujeme.

 

                                                                                                                                         Věra Flanderová

Více fotek ve fotogalerii.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví