Hloubětínská 700

Bezpečně online

Nahlédněte na preventivní program, který u nás ve škole probíhal v podzimním období.

  Pro žáky 3. - 9. ročníků byl v říjnu a listopadu připraven preventivní program Bezpečně online. Žáci byli prostřednictvím skutečných příběhů seznámeni s tím, jak se chovat v online prostředí, ať používají mobilní telefon nebo notebook. Lektoři ve všech třídách opět připomněli, jak je důležité mít bezpečné heslo k emailu, a upozornili na rizika, která dětem ve virtuálním světě hrozí. Žáci se také seznámili s praktikami lidí, kteří by je mohli na sociálních sítích obtěžovat nebo jim ublížit. V neposlední řadě obdrželi rady, jak se v takovéto situaci chovat. A co na to žáci?

Program se mi líbil. Pán to uměl podat zábavně a dobře všechno vysvětlil. Skoro všechno jsem už věděl, ale i tak mě něco překvapilo.

Dozvěděl jsem se i něco nového. Třeba, že What´s App je od 16 let.

Bylo to poučné. Naučil jsem se, jak ochránit své soukromí.

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví