Hloubětínská 700

Bezhotovostní platby obědů

Zavedení internetového bankovnictví

Vážení rodiče,

bezhotovostní platba obědů probíhá ve školní jídelně  formou internetového bankovnictví.

V této souvislosti vás žádáme, abyste na webových stránkách strava.cz zadali vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budou automaticky přicházet oznámení o připsání platby, o neprovedených inkasních platbách, výzvy a případně další pokyny nebo oznámení od vedoucí školní jídelny. Ověřte prosím správnost již zadané e-mailové adresy, některé jsou již neplatné.

Při platbách jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě z banky je nutné uvádět variabilní symbol/evidenční číslo/, jedině tehdy může dojít ke spárování plateb. Prosím o ověření správnosti, někteří mají zadaný VS chybně. Do poznámky uvádějte jméno dítěte. Dbejte rovněž na včasné zasílání plateb, aby mohly být připsány před ukončením běžného měsíce a byl prostor pro vyřízení případných nesrovnalostí, nejlépe k 20. dni v běžném měsíci na měsíc následující. Číslo účtu pro zasílání plateb je 35-2000936369/0800.

V případě inkasních plateb není nutné VS zadávat, pokud to není umožněno, přenáší se automaticky při zadávání inkasních příkazů. Inkasa probíhají vždy k 20. dni v běžném měsíci na měsíc následující. Souhlas s inkasem zadávejte prosím neomezeně, dbejte na dostatečný finanční limit a zvažte frekvenci plateb. 

Ukončení stravování je nutné vždy nahlásit do školní jídelny a domluvit formu vyrovnání zůstatku na podúčtu, v případě vrácení nepoškozeného čipu je vrácena záloha. Při ukončení stravování nezapomeňte souhlas s inkasní platbou zrušit.

Upřednostňujeme bezhotovostní formu platby obědů, hotovostní platby akceptujeme pouze ve výjimečných případech.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví