Hloubětínská 700

Besedy s policisty

Besedovali jsme s policisty Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

     V průběhu ledna a února byly pro naše žáky uspořádány přednášky a besedy s policisty Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Žáci 1. - 9. tříd se seznámili s fungováním policie a tísňových linek a byli upozorněni na zásady bezpečného chování v ulicích. Beseda se také dotkla bezpečnosti na interntetu a zásad používání sociálních sítí. Žáci byli poučeni o tom, jak rozpoznat nebezpečnou situaci a jak na ni správně reagovat. Ve vyšších ročnících proběhla také beseda na téma nelegální návykové látky a následky užívání drog. 

 

Mgr. Jana Červenková, školní metodik prevence 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví