Hloubětínská 700

Barevný týden v ŠD

Ve dnech 12. – 16.11. se děti ze školní družiny oblékaly do podzimních barev.

 Pondělí bylo žluté, úterý červené, středa zelená, čtvrtek hnědý a pátek oranžový. Všechna oddělení mezi sebou soutěžila o posezení se zmrzlinou. V souboji barev nakonec zvítězilo I. oddělení.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a spolupráci.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví