Hloubětínská 700

Barevný týden v ŠD

Ve dnech 12. – 16.11. se děti ze školní družiny oblékaly do podzimních barev.

 Pondělí bylo žluté, úterý červené, středa zelená, čtvrtek hnědý a pátek oranžový. Všechna oddělení mezi sebou soutěžila o posezení se zmrzlinou. V souboji barev nakonec zvítězilo I. oddělení.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a spolupráci.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD
barevný týden v ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví