Hloubětínská 700

Bakaláři a objednávka obědů

Vážení rodiče,

z důvodu planánované rekonstrukce nebude během víkendu 13. a 14. 6. funkční aplikace Bakaláři. 

Od 15. 6. také nebude k dispozici objednávkový box na obědy. Objednávky obědů bude možné realizovat přes stránky www.strava.cz nebo přes e-mail: jidelna@zshloubetin.cz 

 

Děkujeme za pochopení. 

M.Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví