Hloubětínská 700

Anglie - informace pro rodiče

Anglie 2017*

Vážení rodiče,
přihlášku do Anglie si můžete stáhnout pod odkazem: http://bit.ly/2fFcQklNemáte li možnost tisku, vzkažte mi po vašem dítěti.

V úterý  6.12.2016  bych byla ráda, abyste dorazili na  setkání do školy v  17.00 h.
Máte - li nějaké dotazy, prosím napište mi je do formuláře. Předám je paní Smoradové a v úterý vám poskytnu odpovědi. Zároveň se zkusíme v úterý i s paní Smoradovou spojit.
Odkaz na formulář pro dotazy: http://bit.ly/2gIEwEy
Chtěla bych vás všechny, kteří podepíšete přihlášku do Anglie 2017 pro své 
dítě, upozornit, že škola je pouze zprostředkovatelem zájezdu. Podepisujete smlouvu s CK, tudíž storno podmínky se řídí smlouvou, kterou spolu uzavřete. Přečtěte si proto pozorně Všeobecné podmínky pro objednatele. Jakmile si budete jistí, vyplňte přihlášku, doručte ji k Mgr. Markétě Čonkové spolu s kopií/fotkou platnosti dokladu, na které vaše dítě vycestuje, a zaplaťte požadovanou zálohu.

Mgr. Markéta Čonková
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Odpovědi na vaše otázky naleznete na: http://bit.ly/2hfS4vE
Předběžné informace k odjezdu (aktuální budou doplněny před odjezdem): http://bit.ly/2h1RvCl
Allianz plnění pojištění: http://bit.ly/2hhfA7B
 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví