Hloubětínská 700

Anglie - informace pro rodiče

Anglie 2017*

Vážení rodiče,
přihlášku do Anglie si můžete stáhnout pod odkazem: http://bit.ly/2fFcQklNemáte li možnost tisku, vzkažte mi po vašem dítěti.

V úterý  6.12.2016  bych byla ráda, abyste dorazili na  setkání do školy v  17.00 h.
Máte - li nějaké dotazy, prosím napište mi je do formuláře. Předám je paní Smoradové a v úterý vám poskytnu odpovědi. Zároveň se zkusíme v úterý i s paní Smoradovou spojit.
Odkaz na formulář pro dotazy: http://bit.ly/2gIEwEy
Chtěla bych vás všechny, kteří podepíšete přihlášku do Anglie 2017 pro své 
dítě, upozornit, že škola je pouze zprostředkovatelem zájezdu. Podepisujete smlouvu s CK, tudíž storno podmínky se řídí smlouvou, kterou spolu uzavřete. Přečtěte si proto pozorně Všeobecné podmínky pro objednatele. Jakmile si budete jistí, vyplňte přihlášku, doručte ji k Mgr. Markétě Čonkové spolu s kopií/fotkou platnosti dokladu, na které vaše dítě vycestuje, a zaplaťte požadovanou zálohu.

Mgr. Markéta Čonková
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Odpovědi na vaše otázky naleznete na: http://bit.ly/2hfS4vE
Předběžné informace k odjezdu (aktuální budou doplněny před odjezdem): http://bit.ly/2h1RvCl
Allianz plnění pojištění: http://bit.ly/2hhfA7B
 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví