Hloubětínská 700

Anglické divadlo pro žáky 1. stupně

Po roce zavítalo do naší základní školy 22. 2. 2016 anglické divadlo.

Děti 1. stupně se měly opět možnost setkat s kamarády: Mr. Suitem a holčičkou Kiky, se kterými se loni seznámily a cestovaly kolem celého světa. Letošní představení s názvem Green Eggs And Ham dětem 2. a 3. třídy nabídlo veselé povídání o známým dopravních prostředcích, zvířátkách, jídle, které spolu s dětmi nabízeli Mr. Suitovi... Představení Mystery Murder pro 4. a 5. třídu se neslo tak trochu ve strašidelném duchu. U obou představení se děti aktivně zapojovaly, zpívaly a rytmizovaly krátké anglické věty, reagovaly na dotazy, počítaly a vyjmenovávaly známé předměty, a tak se spolupodílely na dotváření obou divadelních představení. Žákům se tato originální forma praktického využití anglického jazyka velmi líbila.

Anna Matušíková

Divadlo aj.
Divadlo aj.
Divadlo aj.
Divadlo aj.
Divadlo aj.
Divadlo aj.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví