Hloubětínská 700

Aktuální kontakty - návrat I. stupně

Vážení rodiče,

máte-li dotazy nebo informace, týkající se výuky či organizace dopolední skupiny, kontaktujte konkrétní vyučující jednotlivých skupin:

1. skupina -  Pavlína Linhartová - pavlina.linhartova@zshloubetin.cz

2. skupina -  Lucie Divišová - lucie.divisova@zshloubetin.cz

3. skupina - Hana Doležalová - hana.dolezalova@zshloubetin.cz

4. skupina - Lada Dlubalová - lada.dlubalova@zshloubetin.cz

5. skupina - Milena Mírná - milena.mirna@zshloubetin.cz

6. skupina - Tomáš Johancsík - tomas.johancsik@zshloubetin.cz

7. skupina - Katerina Jansová - katerina.jansova@zshloubetin.cz

8. skupina - Martina Hronová - martina.hronova@zshloubetin.cz

9. skupina - Erika Chvalinová - erika.chvalinova@zshloubetin.cz

10. skupina - Zoja Liznerová - zoja.liznerova@zshloubetin.cz

 

Veškeré informace ohledně odpolední skupiny vám poskytne vedoucí školní družiny paní Anna Veselá - anna.vesela@zshloubetin.cz

Dotazy k provozu školní jídeny směřujte na paní Jitku Synkovou - jidelna@zshloubetin.cz

 

Děkujeme za spolupráci

M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví