Hloubětínská 700

Aktuální informace k provozu školy

Domácí příprava/domácí úkoly a žádost o ošetřovné

     Vážení rodiče, 

     od pondělí 16. 3. 2020 budou vyučující jednotlivých předmětů zadávat práci prostřednictvím aplikace bakaláři. V elektronické třídní knize najdete zápis konkrétní hodiny (tématu) a přesně definovaný domácí úkol či domácí přípravu. Pokud bude mít zadaná práce přílohu, najdete ji v bakalářích v sekci "Dokumenty" (veřejné dokumenty - složky jednotlivých vyučujících).  

     

 

     Dále máte stále možnost vyzvednout si ve vestibulu školy "Žádost o ošetřovné". Každý den od 8.00 do 12.00 hod. 

 

     Děkujeme za spolupráci a přeji vám klidný víkend!

     Martina Havelková 

     

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví