Hloubětínská 700

Aktuálně k vyhlášení omezení pohybu v ČR

REŽIM A PROVOZ ŠKOLY

Vážení rodiče,

 

vzhledem k epidemiologické situaci funguje škola od pondělí 16.3. v následujícím režimu:

 

  • V pondělí a ve středu funguje v nutných případech služba na vrátnici (po předchozí tel.domluvě: p. Hladík 773 265 102 (pondělí), p. Herainová 773 265 101 (středa).
  • Potřebujete- li vyřídit jakýkoli dokument, napište na info@zshloubetin.cz Jsme připraveni vše vyřešit dálkově.
  • Zadávání domácí přípravy a domácích úkolů probíhá prostřednictvím aplikace Bakaláři v zápisu elektronické třídní knihy najdete téma a zadaný úkol – veškeré přílohy k zadávaným pracím najdete také v sekci „Dokumenty“.  (Někteří učitelé využívají duplicitně i další aplikace Google classroom, WhatsApp, aj.)
  • Potřebujete-li heslo na Bakaláře, opět pište na info@zshloubetin.cz Pošleme Vám nové, tak aby vše fungovalo.

 

 

 

Vedení školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví